Afspraak is afspraak

Ik ben opgevoed door de twee liefste ouders, die hun afspraken nakwamen, die deden wat ze zeiden. Dat heb ik als kind van hen geleerd; ‘Als je zegt dat je iets doet, dan doe je dat. Dan kom je je afspraken na’. Voor mij is dat logisch, zo doe je dat.

Als ik mijn afspraken niet na kom, dan is mijn interne overtuiging dat ik het niet goed doe, of dat iemand me dan mogelijk niet (meer) aardig vindt. Dat is het interne proces wat in mij plaatsvindt. Dat zegt alles over mij. Niets over de ander. Het gaat over míjn waarden en normen (Afspraak is afspraak), over míjn overtuigingen (Je bent niet OK als je je afspraak niet nakomt). Ik kom hiermee terecht in mijn negatieve miniscript.

Een miniscript is een gedragscyclus die je in korte tijd doorloopt, die representatief is voor het (levens)plan waartoe we als jong kind onbewust besluiten, en het bekrachtigd.

De interne dialoog die in mij plaatsvindt, is niet dezelfde interne dialoog die bij iemand anders plaatsvindt. Dat heeft alles te maken met de boodschappen, het voorbeeldgedrag en de ervaringen die iemand mee maakt als jong kind, bijvoorbeeld in de opvoeding.

In mijn situatie heb ik de boodschap vertaald naar de overtuiging: ‘Ik ben niet ok, als ik mijn afspraken niet na kom’. Dit leren herkennen, geeft mij meer handelingsperspectieven, omdat ik er op een andere manier naar kan kijken. Ik kan mezelf namelijk permissie geven. Bijvoorbeeld: Ik kom mijn afspraken na. Als ik mijn afspraak niet na kan komen, dan licht ik de reden toe aan degene waarmee ik een afspraak had. PUNT.
Daarmee doe ik niets af aan mijn waarde; afspraak is afspraak én ik blijf mezelf OK vinden, ook als ik mijn afspraak niet kan nakomen. De permissie is in dit geval: Je bent goed zoals je bent, ook als je een afspraak niet na komt. Ik kom hiermee terecht in mijn positieve miniscript.

Dat maakt ook dat ik met compassie naar de ander kan kijken. Dat de ander zijn afspraak met mij niet nakomt, zegt alles over de ander. Niets over mij. Dat de ander niets laat horen en geen toelichting geeft, zegt alles over de ander. Niets over mij. De ander doet het niet op de manier zoals ik het heb geleerd. De ander heeft een ander voorbeeld gehad. Ook dat is OK.

Welke boodschappen, overtuigingen en / of waarden zijn voor jou belangrijk? En hoe herken je dat?

Wil jij ook met liefde en compassie naar jezelf én naar anderen kijken? Neem dan een kijkje op mijn website, Facebook en/of LinkedIn en klik op volgen. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Hartelijke groet, Charlotte

Delen mag!