Waarnemingsposities

“Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact”

In hoeverre ben je in staat om flexibel gedrag te tonen? Mensen met flexibel gedrag, zijn over het algemeen succesvol.
Kun jij je gedrag aanpassen naar de omstandigheden om je doel te bereiken?
Met deze workshop laat ik je ervaren wat je kunt bereiken door je te verplaatsen in een ander en door situaties te bekijken vanuit een ander perspectief.

Waarnemingsposities is een training waarin je door middel van het uitwisselen van beelden met elkaar kijkt naar hoe jouw zelfbeeld ten opzichte van het beeld van een ander over jou is. Zijn er overeenkomsten, zijn er verschillen en kun je dat verklaren? Ik maak hiervoor gebruik van NLP (3 waarnemingsposities).

Delen mag!